Sıfır Atık Projesi

SBS Bilimsel Bio Çözümler tarafından yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında ham propolisten ayrıştırılan balmumu, atık olmaktan kurtuluyor. 

Türkiye’nin ilk ve tek inovasyon ödüllü yerli propolis üreticisi SBS Bilimsel Bio Çözümler, geliştirdikleri patentli özütleme teknolojisi ile ürettiği Anadolu Propolisi Ekstraktı (A.P.E)® ile propolis sektörünün ülkemizde gelişimine öncülük etti. 

Geliştirdiği TÜBİTAK İnovasyon Ödüllü patentli propolis ekstraksiyon metodu ile pek çok ödüle layık görülen SBS Bilimsel Bio Çözümler, ham propolisin ekstraksiyonu sonucunda ayrıştırılan balmumunun, dermokozmetik ürün formüllerinde değerlendirilmesini sağlıyor. Böylelikle balmumu, atık olmaktan kurtuluyor. 

SBS Bilimsel Bio Çözümler tarafından formülize edilen yoğun bakım kremi, dudak koruyucular, yaşlanma ve kırışıklık karşıtı yüz bakım kremi gibi birçok üründe nem tutucu olarak kullanılarak değerlendiriliyor. 

Doğal Afetlerle Mücadele: Arıcılara Destek

2020 yılı Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre ülkemiz, dünya bal üretiminde ikinci sırada yer almakta olup dünya kovan potansiyelinin %8,5’ine sahiptir. TÜİK 2020 yılı verilerine göre ise Türkiye’de 8.2 milyon arı kovanı, 80 bin arıcılık yapan işletme ve sektörden geçimini sağlayan 150 bin'den fazla aile mevcuttur. Ülkemizde toplam 109.330 ton bal üretilmektedir.

Muğla; 935.463 kovan kapasitesiyle Ege bölgesinde ilk sırayı almaktadır. Dünya’da çam balı üretiminde birinci olan ve çam balı üretiminin %92’sini karşılayan bu bölge yangın ile büyük zarar almıştır.

Çam balının merkezi olan Muğla’da; yaklaşık 40 bin hektarlık bal ormanları, arılı 4.708, arısız ise 7.197 kovan olmak üzere toplam 11.905 arı kovanı, yangından zarar görmüştür.

Ülkemizde 2021 yılında yaşanan doğal afetlerden en çok etkilenen sektörlerden biri, arıcılık sektörüdür. Özellikle orman yangınları ve sel felaketleri, arıları ve arıcıları olumsuz yönde etkilemiştir. Bölgedeki yangınlarla bitki örtüsü tamamıyla yanmış, arıların nektar kaynakları yok olmuş, arıcılarımız ise evlerini, kovanlarını, arılarını, bal depolarını ve bal sağım makinelerini kaybetmiştir. Bölgenin önemli değerlerinden biri olan çam ağaçları da yangından olumsuz etkilenmiştir. 

SBS Bilimsel Bio Çözümler ailesi olarak, yangın ve sel sonrasında hem maddi hem de manevi olarak sözleşmeli arıcılarımızın yanında yer aldık. Yangın ve sel bölgelerinde zarar gören sözleşmeli arıcılarımızın acil ihtiyaçlarını tespit ve temin etmek için arıcılık uzmanlarımız ve ziraat mühendislerimiz ile bu bölgelere ziyaretler gerçekleştirdik. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yangından etkilenen bölgelerin canlanması için projeler yürüttük. Yangın ve Sel felaketlerinden itibaren arıcılarımızı desteklemek amaçlı, finansmanı ve organizasyonu tamamen firmamız tarafından karşılanarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin bazıları aşağıda bilgilerinize sunulmuştur:

1- Orman yangınlarından etkilenen sözleşmeli arıcılarımıza ve sözleşmesi olmayan arıcılarımıza da doğrudan nakdi ve ayrıca arıcılık malzemesi yardımında bulunduk. 

2- Orman yangınlarından arıcılığın olumsuz etkilendiğini kamuoyuna daha fazla duyurabilmek amacıyla İstanbul’dan önde gelen 15 basın mensubunu ve dijital içerik üreticisini afet bölgelerine getirdik, bölgeyi gezdirdik, arıcılarımızla buluşturduk ve arıcılarımızın sorunlarının medyada daha fazla duyulmasını sağladık. Böylece afetten etkilenen arıcılarımıza doğrudan maddi yardım yapmak isteyenlerin de yardım yapmasına vesile olduk. 

3- 21 Ağustos 2021 tarihinde Muğla Dalaman’da Hilton Sarıgerme Oteli’nde, tüm maliyetleri firmamız tarafından karşılanmak sureti ile, ‘‘Yangının Arıcılık Sektörüne, Çam Balı Üretimine Etkileri ve Yapılması Gerekenler’’ panelini Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği, Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği ve Güvenilir Ürün Platformu ile gerçekleştirdik. Etkinliğe birçok basın mensubunun yanı sıra ilgili dernekler, sivil toplum örgütleri, akademisyenler, özel sektör ve Tarım ve Orman Bakanlığı temsilcileri de katılım sağlamıştır. Afet bölgelerindeki arıcılığın sürdürülebilirliğini sağlamak için orta ve uzun vadede yapılması gerekenler ve aksiyon planı tespit edilmiştir. Etkinlik basında geniş yer bulmuş ve çıktıları rapor halinde hem tüm katılımcılara, hem de TBMM’ne, Tarım ve Orman Bakanlığının üst düzey yetkililerine de iletilmiştir. 

4- 13-14 Kasım 2021 tarihinde Marmaris Belediyesi ve Ahbap Derneği’nin düzenlediği ‘Orman Yangınlarını Önleme ve Yanan Alanların Restorasyonu Çalıştayı’nda arıcılık masasının kurulması sağlandı ve arıcılık masasında arıcılığa ait görüş ve öneriler hakkında tutanak tutulup, çalıştay başkanlığına iletildi. Ahbap Derneği’ne ihtiyaç sahibi arıcıların listesi bildirildi ve derneğin maddi yardım yapabilmesi için, arıcılar birlikleri ile sözleşme yapmaları sağlandı.

5- Firma olarak maddi ve manevi olanaklarımızı kullanarak toplumun önde gelen tanınmış medya mensuplarının arıcıların sorunlarıyla ilgilenmelerini ve destek olmalarını sağladık. İhlas ve Anadolu haber ajansları bu konuyu gündeme getirdiler. Hürriyet, Milliyet, Cumhuriyet ve Posta gibi önemli gazetelerde köşe yazarları konuya yer verdiler. Ayrıca Fox TV - Meliha Okur, Habertürk - Teke Tek programı Fatih Altaylı, A haber, Bloomberg gibi haber kanallarında arıcıların sorunlarının gündeme gelmesi sağlandı.

5- Arıcılarımızın düşük maliyette şeker ihtiyacının karşılanması amacıyla TÜRK Şeker’in üst düzey yetkilileriyle görüşülmüş çözüm önerileri sunulmuştur. Ayrıca bu sorunun aşılması amacıyla firma kurucumuz Dr. Aslı Elif Samancı, üyesi olduğu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Üst Kurul Toplantısında arıcının düşük fiyatla şekere ulaşması konusunu gündeme getirmiş ve bu sayede konunun TOBB’un gündemine alınmasına karar verilmiştir. Bu girişimden sonra TOBB tarafından 03.03.20222 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı’na, Ticaret Odalarına, Sanayi Odalarına ve Ticaret Borsalarına bu sorunun çözümünün önemine vurgu yapan yazılar göndermiştir. Bu girişimlerimizin de katkısıyla, kısmen de olsa şeker sorunu ortadan kalkmış ve arıcıların Arı Yetiştiricileri Birliği üzerinden limitli düşük fiyatlı şeker alması sağlanmıştır. 

6- Ahbap Derneği’nin sağladığı 158.000,00 TL’lik maddi yardım ile yangıdan etkilenen arıcılık bölgelerine 12.640 kg arı yemi satın alımı yapılarak, dağıtımına destek olundu. Arı yemleri, afetten etkilenen Muğla, Antalya ve Kastamonu İlleri Arı Yetiştiricileri Birlikleri, vasıtasıyla arıcılara dağıtıldı. 

7- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Kurulu Başkanının bireysel destekleriyle Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliği’ne 1000 kg şeker gönderilmesi sağlanmıştır.

8- Firma olarak, Migros Ticaret A.Ş ile görüşülerek ülkemizdeki arı ölümleri ve arıların yem ihtiyaçları konusu detaylı anlatılmıştır. Migros yetkilileriyle yürütülen projede Türkiye’nin farklı illerinde bulunan Migros’un depolarından yem olarak kullanılabilecek şekerler toplanarak, Adana deposuna gönderilmesinin nakliyesinin organizasyonu sağlanmış ve Adana İli Arı Yetiştiricileri Birliği’ne yaklaşık 16.000 kg şeker teslim edilmiştir. 

9- Benzer şekilde Metro Türkiye Gross Market ve BİM ile görüşülerek bölgedeki arı ölümleri ve arıların şeker ihtiyaçları konusu detaylı anlatılmıştır. Metro Türkiye Gross Market ve BİM yetkilileriyle yürütülen projede, Türkiye’nin farklı illerinde Metro Türkiye Gross Market depolarında bulunan arı yemi olarak kullanılabilecek yaklaşık 400 kg şeker ve BİM depolarında bulunan 1 ton şeker Hatay İli Arı Yetiştiricileri Birliği’ne gönderilmiştir. 

10- Metro Türkiye Gross Marketleri ile özel bal projesi gerçekleştirilerek yangından etkilenen Muğla ilindeki arıcılarımızdan Çam balı peşin fiyatla satın alınmıştır. 

11- Yine firma olarak girişimlerimizle, üst düzey 7 farklı gönüllü şahıs ve kuruluşun Ahbap Derneği’ne şartlı bağış olarak yatırdığı nakdi yardım ile 2.020 kg arı yemi satın alımı yapılmıştır. Satın alınan arı keklerinin, ihtiyaç durumu göz önüne alınarak Antalya İli Arı Yetiştiricileri Birliği’ne gönderilmesi için yönlendirme yapılmıştır.

SBS Bilimsel Bio Çözümler olarak ülkemizde arıcılığın gelişmesine ve sürdürülebilirliğine katkı vermek için elimizden geleni yapmaya ve ülkemiz arı ürünlerini katma değerli ürünlere dönüştürerek Dünya’da tanıtmaya devam edeceğiz.