İK Yönetim Sistemimiz

                                                           İK YÖNETİM SİSTEMİ

İnsan Kaynakları; etik, güvenilir, çevreye ve topluma saygılı insan odağını merkezde tutan bir anlayış ile süreçleri yöneterek, uyguladığı politikalarında kurum kültürünü geliştirir ve zenginleştirir.

Tüm fikir ve geri bildirimleri önemseyen, açık iletişim ortamında çalışanı dinleyen anlayış ile çalışır. Çalışanların kişisel farkındalığını, empati yetkinliklerini destekleyerek motivasyonu artırır, başarıları ödüllendirerek kurum kültürüne yansıtır.